Lägenhetsnummer

Information om lägenhetsnumrering

Den lägenhet som du bor i har fått ett extra nummer i det lägenhetsregister som Lantmäteriet upprättat. Numret är väl synligt i anslutning till lägenhetsdörrens utsida.

När lägenhetsregistret är upprättat för hela landet kommer Skatteverket att ändra i folkbokföringen så att du blir folkbokförd på den lägenhet där du bor, istället för, som idag, enbart på fastigheten. Detta påbörjades i början av 2010.

Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen www.lantmateriet.selänk till annan webbplats

Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.selänk till annan webbplats