Får jag montera in disk- och tvättmaskin själv?

Nej. Så kallade fasta elinstallationer får bara göras av fackman med behörighet. Den här regeln är till för din egen och andras säkerhet. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar.

Tillbaka till FAQ